• +972(0)556671357
  • malchutpe@gmail.com


בואו להיות שותפים בזיכוי הרבים

בחר את האפשרות המתאימה לך ביותר ותהיה שותף מלא בזיכוי הרבים

בריאות מלאה


בעיות בריאות? בתי חולים? תרופות? הקדש כעת שיעורי תורה לרפואתך או לרפואת אהוב שלךהצלחה בפרנסה


אם רואה אדם שנכסיו מתמוטטים יפזר ממונו לצדקה. הקדש כעת שיעורי תורה להצלחה בפרנסה ובעזרת השם תראה ישועות

זיווג הגון


הגיע הזמן להתחתן והשידוך מתעכב? הקדש שיעורי תורה כעת לזיווג הגון עבורך או עבור מישהו אחר מעוכב שידוך

זרע של קיימא


נשואים כמה שנים וללא ילדים? הקדישו שיעורי תורה לזרע של קיימא ויהי רצון שהשם הטוב ישלח את ישועתו

לעילוי נשמת


הקדש כעת שיעורי תורה עבור הנפטר ונשמתו תעלה מעלה מעלה בגן עדן

שלום בית


לא מסתדרים? ריבים ומחלוקות? יהי רצון שבזכות ההקדשה השכינה תשוב למעונכם

ניתן לתרום כל סכום ואנו נקדיש את שידורי התורה להצלחתכם

לאחר ביצוע תשלום נא לפנות אלינו לאימייל עם פרטי מטרת ההקדשה